1
FISKARSTAN på mormors tid . . .

Fiskarstan
är området mellan Östra Tullgatan i väster och Varvsgatan i öster. I norr begränsas stadsdelen av Trädgårdsgatan och i söder av Hamngatan. Det omfattar 21 kvarter med en till stora delar bevarad bebyggelse efter den stora branden 1792.

Stadsdelens officiella och nu brukade namn är Fiskarstan och det har så klart sitt ursprung i att de flesta yrkesfiskarna i Hudik hade sina vinterbostäder där. När bebyggelsen kom till var fiskarbefolkningen i majoritet.

Men vi, som bodde där på 30- och 40-talen, kallade stadsdelen rätt och slätt för Öster.Under den tidsperiod, som vi beskriver, hade dock stadsdelen även befolkats av många med många andra yrken och sysselsättningar än fiske och fiskarbefolkningen var nog den mindre delen.

Kanske berodde detta på att fisket redan börjat en nedgång vad gäller antalet utövare. Däremot var nog fångsterna av främst strömming lika stora eller större jämfört med tidigare tack vare bättre och större motorbåtar och effektivare redskap. Strukturrationaliseringen hade börjat.

I det följande sidorna berättar vi våra minnen som en promenad längs Långgatan med utblickar längs tvärgatorna. Vi börjar på Östra Tullgatan, som var gränsen till den "finare" borgarstaden.

Våra minnens Öster var en livfull stadsdel med många butiker för speceri-, kött och mjölk. Där fanns flera bagerier med brödbutiker. Där fanns ett konditori, tre kaféer, en tobakshandel, en möbelfabrik med butik och flera andra småföretag. Nu är allt detta borta, utkonkurrerat av stordrift och annan omstrukturering, som det brukar kallas. Fiskarstan har förvandlats till en sovstad.
Vandringen kommer att beskriva hur George Carlsson och några av hans gamla vänner minns Fiskarstan på 30- 40-talet.
Vi kommer inte att ägna så mycket tid åt byggnaderna, vi skall i huvudsak beröra de verksamheter som bedrevs i stadsdelen. Vi kommer att nämna en del människor som bodde där, vad de hade för sysselsättning och hur det var att leva och bo i stadsdelen.

Vi som har hjälpts åt att minnas är:
Aina Liljerehn, Folke Engman, Rune Persson, Hilding Sandström, Jan Erik Skoglund, Einar Lidberg och Bengt Myrgren
Kommunen hade våldsamma planer på att riva hela rasket på 50- och 60-talen och bygga moderna flerbostadshus där. Men som tur är sprack planerna och man har lyckats bevara en stor del av den genuina bebyggelsen. Synd dock att den kommit att inramas av modernare och stilbrytande byggnader.
Läs mer . . .